Төрийн байгууллагууд НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ хийлээ.

Төрийн байгууллагууд НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ өдөрлөгөөр Байгууллагууд салбаруудын хууль тогтоомжоор сургалт хийж гарын авлагаар хангав. Мөн Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, вакцинжуулалт, витаминжуулалт, дотуур байрны сурагчдын болон үдийн цай, хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний амтлагаа явагдаж иргэдийг халуун кофегоор дайлав. Гүн өрмийн худгийн эзэмшил, ашиглалтын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гэрээний төслийг танилцуулан ОНХСангаас олгож буй мотор насосыг гардууллаа. Соёлын төвөөс үзэсгэлэн гаргаж Төгрөг Баянгол сумдын дугуйлангийн хүүхдүүдийн тайлан тоглолт хийлээ.

2022.11.23