Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 08. 15 цаг 40 минут
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Дэлгэрэнгүй

Орон сууцны хөнгөлөлт анхны жил

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 08. 15 цаг 34 минут
Орон сууцны хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх материал
Дэлгэрэнгүй

ТӨГРӨГ СУМЫН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 19 цаг 41 минут
2018 онд бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө...
Дэлгэрэнгүй

2017 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 19 цаг 28 минут
Суманд 2017 онд ОНХСангаар хийгдсэн ажил үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй

СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 19 цаг 08 минут
Сумын хэмжээний малтай болон мал бүхий иргэдийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй

2017 ОНЫ МАЛЫН ТОО

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 19 цаг 05 минут
2017 ОНД БЭЛЭН ТООЛОГДСОН МАЛ, НАС, ХҮЙСЭЭР
Дэлгэрэнгүй

Мянгат малчдын судалгаа

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 19 цаг 00 минут
Сумын мянгат малчид.....
Дэлгэрэнгүй

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨГРӨГ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 07. 18 цаг 55 минут
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨГРӨГ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
Дэлгэрэнгүй