Ерөнхий боловсролын сургууль

Ерөнхий боловсролын сургууль нь 31 багш, 25 ажилтан, 2 сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, захирал нийт 60 албан хаагчтай. Нийт 479 суралцагчтай. Үүнээс дотуур байранд 83 сурагч байдаг. Сургалтын үйл ажиллагаагаа байгалийн ухааны заах аргын нэгдэл, нийгмийн ухааны заах аргын нэгдэл гэсэн 3 нэгдэлтэй сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна.